TEHOFEST - ROCKandROLLOWA historia przemysłu i sztuki

ROCKandROLLOWA historia przemysłu i sztuki

Występują: Społeczny Chór Czarnego Karła i Antydepresyjna Akademia Dźwięku.

Początek XXI wieku rodzi przekonania, że rozpędzona machina postępu i produkcji wymknęła się spod kontroli. Pojawiły się niepokojące tematy: przemysł a zagrożenie środowiska naturalnego, zalew plastikowymi odpadami, przemysłowa produkcja żywności, przemysłowa hodowla zwierząt, kurczenie się zapasów wody i bogactw naturalnych, globalne ocieplenie, globalne zanieczyszczenia, globalne konflikty, globalny terroryzm. Pesymiści twierdzą, że rozpędzonej machiny postępu już niczym nie da się zatrzymać. A zaczęło się wszytko tak niewinnie i optymistycznie: od wynalezienia 250 lat temu pierwszej maszyny parowej przez Jamesa Watta...

ROCK and ROLLOWA HISTORIA PRZEMYSŁU i SZTUKI jest wydarzeniem, które próbuje zanotować zachodzące procesy w świecie współczesnym poprzez muzykę, obrazy, fotografię, poezję i happening. Korzystając z możliwości działania bezpośrednio w wielkim zakładzie przemysłowym, mierząc się z potęgą rodzącą się z połączenia człowieka z maszyną, artyści mają okazję rozpoznać możliwości tkwiące w przemyśle i mieć nadzieję na odkrycie sposobów harmonijnego współistnienia Kultury i Natury....bo to konieczny warunek aby ludzkość przetrwała....

kurator wydarzenia: Grzegorz Pleszynski