7. MFFA Animocje: "StopTrik IFF: stop motion bez ortodoksji"

StopTrik IFF: stop motion bez ortodoksji / StopTrik IFF: Unorthodox Stop Motion
01. „Moms on Fire” / „Gorące mamuśki”, Joanna Rytel (Altofilm AB), 2016, Sweden, 13’

ENG: Two women sit on a sofa and scratch their pregnant bellies. Four days till the due date. Masturbation isn’t an option, the clitoris can’t even be reached and the boyfriend is absent, but he’s boring anyway. StopTrik Maribor 2016 Grand Prix.

PL: Dwie kobiety siedzą na sofie i drapią się po ciężarnych brzuchach. Cztery dni do rozwiązania. Masturbacja nie wchodzi w grę, do łechtaczki nawet nie można dosięgnąć, a chłopaka nie ma, zresztą i tak jest nudziarzem. StopTrik Maribor 2016 Grand Prix.

02. „Leaven” / „Zaczyn”, Artur Hanaj (Film School Lodz), 2015, Poland, 4’ 55”

ENG: If you want the dough to rise, mix flour with yeast and milk. Put the dough in a warm place, so it rises a bit. Finally knead it well, place in the baking tin and put in the oven. Be careful, or the dough will fall.

PL: Chcąc, żeby ciasto dobrze wyrosło, trzeba wpierw mąkę z drożdżami i mlekiem rozczynić, gotowy zaczyn w ciepłe odstawić, żeby ciasto podrosło. Później dobrze wszystko zagnieść, do tortownicy przełożyć i do pieca wsadzić. Uważać, aby ciasto nie opadło.

03. „Heavy as Hill” / „Ciężka jak góra”, Emily Neilson (Rhode Island School of Design), 2015, USA, 4’ 51”

ENG: A little girl and her mother deal with the stuff of youth, age, imagination and depression.

PL: Mała dziewczynka i jej matka mierzą się z problemami młodości, dojrzewania, wyobraźni i depresji.

04. „The Falling Girl” / „Spadająca dziewczyna” / „Девојката што паѓа”, Vladimir Lukash (FlipBook Productions), 2015, Macedonia, 10’ 26”

ENG: A girl stands on top of a building, looking down at the city. She jumps. She falls with her eyes closed and eventually finds herself in a pond, surrounded by bizarre faces. The falling continues...

PL: Dziewczyna stoi na dachu budynku, spogląda w dół na miasto. Skacze. Spada z oczami zamkniętymi, aby wreszcie znaleźć się w jeziorze, otoczona dziwnymi twarzami. Upadek trwa...

05. „What Happens in Your Brain If You See a German Word Like...?” / „Co się dzieje w twoim mózgu, gdy widzisz niemieckie słowo jak...?”, Zora Rux (dffb German Film and Television Academy Berlin), 2015, Germany, 5’

ENG: A surreal trip into the world of an extremely long German word.

PL: Surrealistyczna podróż do świata ekstremalnie długiego niemieckiego wyrazu.

06. „I Think You‘re a Little Confused” / „Myślę, że jesteś trochę zdezorientowany”, Iku Ogawa (Tokyo University of the Arts), 2016, Japan, 8’ 30”

ENG: One day, a letter takes a blood sausage to his friend, liver sausage. So, he sets off...

PL: Pewnego dnia krwawej parówce list przywraca przyjaciela, kiełbasę wątrobową. A zatem wyrusza w drogę...

07. „Build Up Anger” / „Nabudowany gniew”, Guy Shahaf, Naday Faibish (Bezalel Academy of Art and Design), 2015, Israel, 0’ 50”

ENG: A story of a man who got tired of his horribly loud neighbours.

PL: Historia mężczyzny, który ma już dość swoich nieznośnie głośnych sąsiadów.

08. „Within Thy Walls” / „Pomiędzy murami twymi” / “שאלוה לשלומה„, Omer Sharon, Daniella Schnitzer (Bezalel Academy of Art and Design), 2015, Israel, 7’ 17”

ENG: A city portrait of the complicated daily life in Jerusalem.

PL: Miejski portret skomplikowanej codzienności w Jerozolimie.

09. „Mr. Sand”, Soetkin Verstegen (Animation Workshop), 2016, Denmark/ Belgium, 8’ 15”

ENG: A dreamy animated documentary about the dangers of early cinema. The atmosphere of old film theatres is recalled through a mixture of handmade techniques.

PL: Senny animowany dokument o niebezpieczeństwach wczesnego kina. Różnorodne ręczne techniki animacji przywołują atmosferę dawnych sal kinowych.

10. „Now It’s Over”, Dave Merson Hess (Night Heron), 2015, USA, 4’ 37”

ENG: Broad variety of visual styles (stop motion with paper puppets, ink on paper, watercolor, and paint-on-glass) in a tribute to French and Japanese New Wave auteurs of the late ’60s. Music: A Place to Bury Strangers.

PL: Różnorodność stylistyczna (stop motion z użyciem papierowych lalek, tusz na papierze, akwarela, malarstwo na szkle) to hołd dla japońskiej i francuskiej Nowej Fali późnych lat sześćdziesiątych. Muzyka: A Place to Bury Strangers.