Gry i Happeningi uliczne Pomarańczowej Alternatywy [wykład + wystawa]

Działania Pomarańczowej Alternatywy były zjawiskiem nowym w sztuce polskiej, zaskakującym i niekonwencjonalnym, propagującym nieznane dotąd formy demonstracji społecznych, sprzeciwu obywatelskiego. Miały rangę doświadczenia pokoleniowego, określały postawę wobec świata, zasad i kwestii społecznych i politycznych.

O początkach wrocławskiej Pomarańczowej Alternatywy, o kolejnych grach i spektaklach, który zaistniały również w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Sopocie, Lublinie, Poznaniu i innych miastach, o ich charakterze i znaczeniu artystycznym, społecznym i politycznym opowie Jerzy Brukwicki – krytyk sztuki, kurator wystaw, dziennikarz. Wieloletni szef warszawskiej Galerii Krytyków Pokaz. W latach 80. ubiegłego wieku współtwórca ruchu kultury niezależnej. Autor wielu artykułów o plakacie, sztuce najnowszej oraz grafice „Solidarności” z lat 1980-1989.

Prelekcji towarzyszyć będzie wystawa archiwaliów J.Brukwickiego.