Spotkanie z kulturą ukraińską: kuchnia Ukrainy

Ukraina była i jest uważana za „spichlerz Europy” – wynika to z ogromnego potencjału rolnego, jaki mają jego sławne czarnoziemy, jedne z najbardziej urodzajnych gleb na świecie. Tutaj produkowana jest jeszcze zdrowa, naturalna żywność, a głównym produktem są zboża. To tu istnieje wiele metod pieczenia chleba, które są często wykorzystywane w licznych ukraińskich obrzędach i zwyczajach. Kuchnia ukraińska swój charakter zawdzięcza wpływowi kultur obcych. Odnajdziemy w niej trochę smaków kuchni litewskiej, ormiańskiej, tatarskiej, polskiej, żydowskiej, a także dużo podobieństw do kuchni rumuńskiej i mołdawskiej.