ANIMOCJE: Bajka u Lemary - warsztaty

Bajka u Lemary to warsztaty, których efektem będzie film animowany stworzony metodą poklatkową. Uczestnicy zapoznają się z animacja różnych materii oraz z produkcją filmu na każdym etapie – od storyboardu po tworzenie scenografii i postaci oraz produkcję zdjęć. Warsztaty rozwiną wyobraźnię, cierpliwość oraz umiejętność pracy w grupie.

Karolina Rosińska – absolwentka ASP w Toruniu na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych o specjalności media rysunkowe. Aktualnie zajmuje się fotografią oraz prowadzeniem warsztatów. Regularnie uczestniczy w wystawach, konkursach, plenerach i spotkaniach związanych ze sztuką. Jest autorką pokazów multimedialnych ("Nikt już nie chce walczyć z wiatrakami", 2009, Mózg, Bydgoszcz), wystaw ("Widzenie i Wizje", Galeria 9,39, "Radziejów oraz Radziejów w malarstwie", 2016). W 2016 roku została nagrodzona w konkursie fotograficznym Wystaw się w CSW zorganizowanym przez CSW w Toruniu. Tworzy w wielu technikach, od rysunkowych po malarskie i graficzne.

Marcin Roszczyniała – absolwent Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku kulturoznawstwo o specjalności filmoznawstwo. Z doświadczenia: animator, grafik, malarz, scenograf, reżyser. Prowadzi własną działalność – 25frames, która specjalizuje się w reklamie, grafice, animacji poklatkowej, postprodukcji filmowej, prowadzeniu warsztatów filmowych oraz wykonywaniu zleceń artystycznych. Zrealizował kilka teledysków animowanych (m.in. dla Ani Dąbrowskiej, O.S.T.R. & Marco Polo). Stworzył filmy krótkometrażowe "Fabryka", "Alicja w krainie OKSIR" oraz animacje i efekty specjalne do filmów "Theatrum Magicum", "Moby Kwak", "Mistrz i Róża". W tym roku odbędzie się premiera jego kolejnego filmu animowanego pt. "Iluzjoniści".

---

“Bajka u Lemary” – stop motion workshops run by Karolina Rosińska, Marcin Roszczyniała

Bajka u Lemary comprises workshops, which effect is animated film made with stop motion technique. Participants will get acquainted with animation of various matters and various stages of film production – from storyboard, through stage design and development of characters, to cinematography. These workshops will develop imagination, patience and teamwork skills.

Karolina Rosińska – graduate of ASP in Toruń, majoring in art education in visual arts, specializing in drawing media. Presently, she is involved in photography and running workshops. She regularly participates in exhibitions, competitions, plein-air events and meetings related to arts. She is an author of multimedia shows (Nikt już nie chce walczyć z wiatrakami, 2009, Mózg, Bydgoszcz), exhibitions (Widzenie i Wizje, Gallery 9,39, Radziejów and Radziejów w malarstwie, 2016). In 2016, she received a prize in the photographic competition Wystaw się w CSW organized by CSW in Toruń. She creates art in several techniques, from drawing to painting and graphic art.

Marcin Roszczyniała – graduate of the University of Humanities and Economics in Łódź, majoring in cultural studies, specializing in film studies. From experience: animator, graphic artist, painter, stage designer, and director. He runs his own company – 25frames, specializing in advertising, graphic art, stop motion, film post-production, running film workshops and production of commissioned artistic projects. He made several animated video clips (for Ania Dąbrowska, O.S.T.R. & Marco Polo). He made several short films, including Fabryka, Alicja w krainie OKSI” as well as animations and special effects for such films as Theatrum Magicum, Moby Kwak, and Mistrz i Róża. This year there will be the premiere of his new animated film Iluzjoniści.