ANIMOCJE: Polska premiera - "Szwajcar Chris", reż. Anja Kofmel

Chorwacja, styczeń 1992. W trakcie konfliktów jugosłowiańskich, odnalezione zostaje ciało Chrisa, młodego dziennikarza ze Szwajcarii, który został zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach. Był ubrany w mundur międzynarodowej grupy najemnej. Jego kuzynka, Anja Komfel, jako mała dziewczynka podziwiała Chrisa za jego urodę, teraz, jako dorosła kobieta, decyduje się przyjrzeć jego historii, badając, jaki faktycznie był udział jej kuzyna w konflikcie zbrojeniowym.

Wybrane nagrody i nominacje:

Cannes Critic‘s Week 2018 – Competition

Animafest Zagreb FF 2018 – Golden Zagreb Award

Midnight Sun FF 2018 - Gems of New Cinema

Annecy IFF 2018 - Out of Competition

Karlovy Vary IFF 2018 - Another View Section

Melbourne IFF 2018 - Animation Section

Sarajevo IFF 2018 - Kinoscope Programme

Vancouver IFF 2018 - Impact Section

Mill Valley FF 2018 - Animation Nation Section

São Paulo IFF 2018 - New Filmmakers Competition

DOK Leipzig 2018 - International Programme

Leeds IFF 2018 - Cinema Versa - Opening Film

Minsk Listapad IFF 2018 - Documentary Competition

Seville EFF 2018 - New Waves Non-Fiction Competition - Cinephiles of the Future Competition - Eurimages Competition

IDFA 2018 - Best of Fests

Movies on War 2018

Les Sommets du Cinéma d‘Animation 2018

Animasivo 2018 - Opening Film2018 – Grand Jury Prize for best featurefilm

Anibar Animation Festival

Trieste Film Festival 2019 - Best Documentary and Best Film

Anja Kofmel urodziła się w 1982 w Lugano i wychowała się w okolicach Zurychu. Zdobyła obowiązkowe wykształcenie wraz z otrzymaniem dyplomu federalnego w 2002.

Studiowała Animację na Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Lucernie (HSLU), gdzie uczęszczała między 2005 a 2009 rokiem. W tym czasie spędziła jeden semestr na École nationale supérieure des Arts Décoratifs (ÉnsAD) w Paryżu. W 2009 ukończyła studia na kierunku projektowanie wizualne, ze specjalizacją w animacji. Jej pracą dyplomową był Chrigi, nagradzany i doceniany przez krytyków krótkometrażowy film o brutalnym zamordowaniu jej kuzyna Christiana Würtenberga.

Po otrzymaniu dyplomu, Anja skupiła się na pracy jako niezależny filmowiec w produkcjach animowanych i dokumentalnych, a także jako ilustrator. Zawsze chętna do rozwoju swoich umiejętności, uczęszczała na liczne warsztaty z dziedzin fabuły, storyboardingu czy produkcji, na przykład na warsztatach Temple Clark i Kami Naghdi Film Law Development Production and Exploitation Deals w Londynie.

Między 2015 a 2017 r. spędziła większość czasu w Chorwacji i w Niemczech, prowadząc międzynarodową grupę animatorów jako reżyser i dyrektor artystyczny dokumentu animowanego Szwajcar Chris, który jest dogłębniejszą próbą przyjrzenia się morderstwu kuzyna autorki. W tamtym czasie powołała ona też do życia swoją firmę produkcyjną Asako GmbH w Zurychu.

Filmografia:

2018, Chris the Swiss (anima-Doc, pełnometrażowy)

2009, Chrigi (animowany, krótkometrażowy)

2006, Boxer Box (animowany, krótkometrażowy)

2005, Je Suisse (animowany, krótkometrażowy)

2004, Strichcode (animowany, krótkometrażowy)

Croatia, January 1992. In the midst of the Yugoslav Wars, Chris, a young Swiss journalist is found dead in mysterious circumstances. He was wearing the uniform of an international mercenary group. Anja Kofmel was his cousin. As a little girl, she used to admire this handsome man; now a grown-up woman, she decides to investigate his story, trying to understand what really was the involvement of Chris in the conflict…

Selected rewards and nominations:

Cannes Critic‘s Week 2018 – Competition

Animafest Zagreb FF 2018 – Golden Zagreb Award

Midnight Sun FF 2018 - Gems of New Cinema

Annecy IFF 2018 - Out of Competition

Karlovy Vary IFF 2018 - Another View Section

Melbourne IFF 2018 - Animation Section

Sarajevo IFF 2018 - Kinoscope Programme

Vancouver IFF 2018 - Impact Section

Mill Valley FF 2018 - Animation Nation Section

São Paulo IFF 2018 - New Filmmakers Competition

DOK Leipzig 2018 - International Programme

Leeds IFF 2018 - Cinema Versa - Opening Film

Minsk Listapad IFF 2018 - Documentary Competition

Seville EFF 2018 - New Waves Non-Fiction Competition - Cinephiles of the Future Competition - Eurimages Competition

IDFA 2018 - Best of Fests

Movies on War 2018

Les Sommets du Cinéma d‘Animation 2018

Animasivo 2018 - Opening Film2018 – Grand Jury Prize for best featurefilm

Anibar Animation Festival

Trieste Film Festival 2019 - Best Documentary and Best Film

Anja Kofmel was born in 1982 in Lugano and grew up near Zurich. She finished her compulsory schooling with the receipt of the federal diploma in 2002.

She studied Animation at Lucerne School of Design and Art (HSLU), where she was enrolled between 2005 and 2009. During that time, Anja spent a semester at the Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs (ENSAD) in Paris. In 2009, she completed her studies and received a diploma in visual design, specialising in animation. Her diploma project was Chrigi, an award-winning and highly acclaimed short film dealing with the brutal murder of her cousin Christian Würtenberg.

After receiving her diploma, Anja focused on working as an independent animation and documentary filmmaker as well as an illustrator. Always keen on furthering her studies, she attended various workshops in the field of storytelling, storyboarding and production. For example, the Temple Clark workshops or the Kami Naghdi Film Law Development Production and Exploitation Deals both held in London (UK).

Between 2015 and 2017, she spent most of her time in Croatia and Germany leading an international team of animators as the director and artistic leader of the Anima Doc

Chris the Swiss, which is a more elaborate examination of the murder of her cousin. During that time, she also founded her own production company called Asako GmbH in Zurich.

Filmography:

2018, Chris the Swiss (anima-Doc film, feature)

2009, Chrigi (animated short film)

2006, Boxer Box (animated short film)

2005, Je Suisse (animated short film)

2004, Strichcode (animated short film)