Kaszubi w Bydgoszczy - inspiracje regionem - BRAK MIEJSC!

Premiera monodramu "Traktat anielski" według Józefa Chełmowskiego w wykonaniu Mieczysława Giedrojcia i reżyserii Stanisława Miedziewskiego. Przed spektaklem słowo wstępne pt. "Pasieka wyobraźni" wygłosi Jaromir Szroeder z Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie.

Koncert inspirowany rdzenną muzyką kaszubską (ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN w ramach projektu Cassubia Cantat) wykonają: Ewa i Tomasz Drążkowscy.