ARS Ogólnopolski Przegląd Zespołów Artystycznego Ruchu Seniora

Zapraszamy na Koncert Finałowy Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Artystycznego Ruchu Seniora ARS.

Organizatorem wydarzenia jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy.