Światowy Dzień Choroby Alzheimera

To dzień, który ma na celu rozbudzić społeczną dyskusję na temat pomocy chorym i zwrócić uwagę na fakt, iż statystycznie liczba chorych stale rośnie. Alzheimer albo inna forma, którą przybiera demencja, często wpływają na izolowanie chorych od społeczeństwa – właśnie dlatego wymyślono Światowy Dzień Chorych na Alzheimera. Pierwszą barierą uniemożliwiającą poprawę jakości życia chorych i ich bliskich jest ciągle jeszcze zbyt niska świadomość społeczna o chorobie Alzheimera i jej skutkach. Wiedza o tym jest niezbędna abyśmy mogli rozumieć chorych i ich opiekunów, dzięki czemu nie będą wykluczani ani izolowani ze społeczeństwa.