Blokada Filmowa Długiej: pokaz filmu "Sąsiedzi"

Rekonstrukcja przebiegu "czarnej niedzieli" w Bydgoszczy we wrześniu 1939; obraz bohaterskiej obrony Polaków w obliczu przygotowanej przez Niemców dywersji, spleciony z lirycznym wątkiem tragicznej miłości młodego Polaka i 16-letniej Niemki. Bydgoszcz w przededniu i w pierwszych dniach II wojny światowej. Prowokacje mieszkających tu Niemców... Miłość Piotra i Anny-Marii; on jest Polakiem, ona Niemką. Oboje przeżyć muszą wiele przykrości i upokorzeń ze strony swych rodziców i rodaków... Wycofujący się żołnierze polscy dostają się pod ostrzał bojówek hitlerowskich. Kontratak Polaków. Ginie Piotr chcący zdobyć broń, żeby walczyć... Niemcy po zajęciu miasta dokonują krwawej masakry Polaków.

Materiał pochodzi z zasobów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego