Teatr Improwizowany wymyWammy – Armando – spektakl

Spektakl tworzony na oczach widzów, zainspirowany ich sugestiami. Bez scenariusza, bez planu, czysta improwizacja, a co za tym idzie – niepowtarzalność, zaskakujące momenty, humor sytuacyjny, piękno tworzenia tu i teraz.

Armando – forma impro, która nazwę zawdzięcza swojemu twórcy, nauczycielowi improwizacji z Chicago Improv, Armando Diaz. Ta formuła improwizowana zaczyna się od monologu improwizatora, opartego o sugestię publiczności. Po monologu aktorzy grają improwizowane scenki oparte o monolog...