„Limbus” - wystawa malarstwa Marcina Dymka

Marcin Dymek urodzony 1986 roku w Krakowie. W roku 2006 ukończył Państwowe Liceum Plastycznym w Krakowie. W 2010 roku udział w programie wymiany studentów CEPUS na wydziale Sztuk Wizualnych w University of Art and Design w Kluż Napoka w Rumuni. W roku 2011 udział w programie wymiany studentów Erasmus, studia na wydziale Sztuk wizualnych w Sabanci University w Stambule w Turcji. W 2012 roku ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Praca dyplomową zrealizował, w pracowni rysunku pod kierunkiem prof. J. Kaiser.

W roku 2015 rozpoczął prace na wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na stanowisku asystenta w Pracowni rysunku pierwszego roku, prowadzonej prze prof. M. Otrębę. Zajmuje się rysunkiem i malarstwem.