"Najbrzydszy samochód świata" / "Найбрудніший автомобіль світу"

Najmłodszym bohaterem dokumentu jest ponad pięćdziesięcioletni samochód marki Wartburg. Auto wciąż jest w drodze, a za jego sterami siedzi Bogdan wraz z matką. Film drogi, który toczy się pomiędzy Majdankiem a Niemcami, jest w gruncie rzeczy podróżą w przeszłość – odtwarzaniem wspomnień czasów wojny. To także portret wyjątkowej relacji matki i syna.

***

Наймолодшим героєм документа є більш ніж п‘ятдесятирічний автомобіль Вартбург. Машина все ще на своєму шляху, і Богдан сидить за його контролем разом зі своєю матір‘ю. Фільм про дорогу, що йде між Майданеком та Німеччиною, насправді є подорожжю минулим - відтворенням спогадів про війну. Це також портрет виняткових відносин між матір‘ю та сином.