Ster na Bydgoszcz! Kierunek Barka! Bydgoskie kaczki, czasem dziwaczki

Bydgoskie kaczki, czasem dziwaczki – wycieczka

Zajęcia będą składać się z dwóch części: cz. I – teoretyczna – polegać będzie na omówieniu gatunków kaczek lęgowych, przelotnych, zimujących oraz zalatujących, przedstawieniu uczestnikom cech poszczególnych gatunków kaczek, które to cechy pozwolą na ich rozpoznanie; omówienie budowy piór ptaków wodnych, wyjaśnienie pojęcia szaty godowej oraz zachowań właściwych w terenie. Cz. II – terenowa – uczestnicy na podstawie zdobytej podczas prelekcji wiedzy będą rozpoznawać gatunki w terenie. Przeprowadzą obserwacje przy użyciu sprzętu optycznego (lornetka, luneta). Zajęcia otworzą naszą wrażliwość na świadomość ekologiczną, różnorodność ptaków wodnych w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków kaczek występujących na Brdzie. Porozmawiamy na temat etyki obserwatora, czyli kształtowania wzorców związanych z rozmaitymi formami pomocy ptakom.

Prowadząca:

Mgr Monika Wójcik-Musiał (Towarzystwo Przyrodnicze „KAWKA”, edukator Ogrodu Botanicznego UKW w Bydgoszczy).