UTW AGORA NESTORA - zakończenie roku akademickiego 2017/2018

W programie:

Występ chóru Agory Nestora, film Ewy Piątek o AUTW, koncert Salonowej Orkiestry „Moderato” pod dyrekcją dr. Orlina Bebenowa.