UTW AGORA NESTORA - wykład dr hab. Elżbiety Szczurko

Uroki wiosny w muzyce klasycznej – od średniowiecza po czasy najnowsze

Prelegentka: dr hab. Elżbieta Szczurko