UTW AGORA NESTORA - wykład dr hab. Piotra Salabera

Polska muzyka filmowa z perspektywy kompozytora

Prelegent: dr hab. Piotr Salaber