Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

CAMERIMAGE 2017: Panel: znaczenie różnorodności w kinematografii

IMAGO

To europejska federacja autorów zdjęć filmowych, globalna organizacja zrzeszająca stowarzyszenia operatorów filmowych z całego świata, działająca na zasadzie współpracy. W skład IMAGO wchodzi 50 stowarzyszeń krajowych i ponad 4000 zawodowych operatorów z różnych zakątków naszej planety. IMAGO nie jest związkiem, lecz federacją, której celem jest szerzenie świadomości i promowanie roli zdjęć filmowych wśród ogółu, osób z branży oraz środowisk kulturalno-politycznych. W 2016 r. IMAGO powołało do życia grupę zadaniową złożoną z członkiń zarządu Niny Kellgren, BSC i Elen Lotman, ESC, wspólnie przewodzących komitetowi IMAGO, którego zadaniem jest zwiększenie zaangażowania federacji w kwestię równości płci i równych możliwości dla operatorek. Połowa ludności świata jest reprezentowana w branży przez mniej niż dziesięć procent osób i należy temu zaradzić.

Przyjęcie i napoje zapewnione przez Vantage.