FONOMO 2017: Myriam Bleau (CA) - "Soft Revolvers"

Myriam Bleau

Jest kompozytorką, twórczynią sztuki cyfrowej i performerką, od urodzenia mieszkająca w Montrealu. Analizując granice między muzycznym performancem a dziedzinami sztuki cyfrowej, tworzy wykraczające poza ekran systemy audiowizualne, takie jak instalacje dźwiękowe i przypisane do konkretnego performance’u muzyczne interfejsy.