I Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna

WTOREK, 12 WRZEŚNIA

9.00

Lutnictwo – historia, kolekcje, zagadnienia materiałoznawcze

Patryk Frankowski

Kierownik Muzeum Instrumentów Muzycznych, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Dr hab. Honorata Stalmierska, prof. AM

Kierownik Katedry Lutnictwa Artystycznego w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w

Poznaniu

Piotr Cieślak

Kierownik Pracowni Konserwacji Instrumentów Muzycznych w Muzeum Instrumentów

Muzycznych, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Mirosław Baran

Konserwator w Muzeum Instrumentów Muzycznych, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Jan Bartoś, lutnik

Polska Szkoła Lutnicza. Instrumenty Grobliczów i Dankwartów

Marek Pielaszek

Prezes Związku Polskich Artystów Lutników

60 lat historii Związku Polskich Artystów Lutników i Kolekcji Instrumentów Lutniczych Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dr Stanisław Marduła, prof. oświaty, lutnik

Dr inż. Alicja Hołoga-Marduła, lutnik

Zagadnienia techniczno – technologiczne projektowania, budowy i konserwacji instrumentów lutniczych

Jacek Wesołowski, lutnik

Wystawa nieznanych polskich lutników. Nowe informacje

Dyskusja

11.00

Historyczne instrumenty smyczkowe – w stronę brzmienia

Dr hab. Agata Sapiecha

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Skrzypce w Fantazjach Georga Philippa Telemanna. W poszukiwaniu źródeł wyobraźni kompozytora

Dominika Stopczańska

Instytut Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Violetta – skrzypce, viola, czy altówka? Przyczynek do wyboru instrumentarium w historycznie

poinformowanym wykonawstwie muzyki dawnej

Malwina Kołt

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Niemuzyczna funkcja skrzypiec

12.00

Przerwa

13.00

Muzea i kolekcje instrumentów muzycznych

Dr Aneta Oborny

Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Kolekcja Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – bogactwo i osobliwość

muzycznych artefaktów

Dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ

Kierownik Zakładu Metodologii i Historii Muzyki XIX-XXI wieku w Instytucie Muzykologii

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zabytki muzyczne w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kilka uwag z perspektywy

muzykologa

Małgorzata Kunecka

Centralny Magazyn Zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Polskie ludowe instrumenty muzyczne w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Klara Sielicka-Baryłka

Dział Etnografii Polski i Europy Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Kolekcja instrumentów muzycznych w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie w

kontekście storytellingu i otwartej kultury

Agnieszka Kostrzewa

Dział Folkloru Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Instrumenty muzyczne w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Emilia Jakubiec-Lis

Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli, Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Kolekcja instrumentów muzycznych w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie

Barbara Rosiek

Dział Etnografii Muzeum Miejskiego – Starego Zamku w Żywcu

Instrumenty ludowe w zbiorach Muzeum Miejskiego w Żywcu. Charakterystyka kolekcji

Sylwia Kucharska

Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Instrumenty muzyczne w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Dyskusja

16.00

Dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (referat przedstawi Anna Rudawska)

Muzykolog w muzeum archeologicznym

Maria Szymańska-Ilnata

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Kurator wystawy „Strefa dźwięków”

Azjatyckie instrumenty muzyczne w kolekcjach polskich

Leszek Wisłocki, prof. AM

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Prywatna kolekcja instrumentów lutniczych, dętych drewnianych i blaszanych

Piotr Piszczatowski

Twórca wydarzenia Targowisko Instrumentów

Dyskusja

18.30

Cyfrowe zbiory instrumentów muzycznych – standaryzacja opisu i wizerunku

Agata Mierzejewska

Kurator projektu www.instrumenty.edu.pl, Instytut Muzyki i Tańca

Cyfrowy update instrumentologii a badania porównawcze na przykładzie zbiorów muzealnych w

kolekcji www.instrumenty.edu.pl

Waldemar Kielichowski, fotograf

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina – Muzeum Fryderyka Chopina, Instytut Muzyki i Tańca

Proces digitalizacji fotograficznej instrumentów muzycznych w kontekście zbiorów muzealnych

19.00

Przerwa

20.00

Brzmienie fortepianu „chopinowskiego”

Dariusz Marciniszyn

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Geneza wykonawstwa dzieł Fryderyka Chopina na instrumentach historycznych w Polsce

Koncert poprzedzony prelekcją

Dr hab. Maria Ludwika Gabryś, prof. UMFC

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Magia tempo rubato w wykonawstwie na fortepianach historycznych i współczesnych

Fortepian: Broadwood z 1846 r. z kolekcji Andrzeja Włodarczyka

W programie: Maria Szymanowska, J.(?) Andrychowicz, Fryderyk Chopin, Adolf Gutmann

Koncert

Yuko Kawai, pianistka

Fortepian: Pleyel z 1842 r. z kolekcji Andrzeja Włodarczyka

W programie: Koncert f-moll Fryderyka Chopina, wersja na fortepian solo