I Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna

13.00

Powitanie

Marzena Matowska , Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Andrzej Kosowski , Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie

Prof. Zbigniew J. Przerembski, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Andrzej Gawroński , Kierownik Pracowni Pałacowej w Ostromecku

Prof. Beniamin Vogel , Współtwórca Kolekcji Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego

Joanna Gul, Agata Mierzejewska , Komitet organizacyjny I Ogólnopolskiej Konferencji

Instrumentologicznej

13.30

Wykłady inauguracyjne

Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel

Instrumentologia polska u progu nowego milenium

Prof. dr hab. Piotr Dahlig

Kierownik Katedry Etnomuzykologii w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

Stan i perspektywy badań nad instrumentarium ludowym w Polsce

Prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski

Kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu

Wrocławskiego

Norma i warianty w budowie ludowych instrumentów muzycznych

Dyskusja

15.00

Zwiedzanie Kolekcji Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego w Ostromecku

Oprowadzanie: prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel, Kierownik Pracowni Pałacowej w Zespole

Pałacowo-Parkowym w Ostromecku Andrzej Gawroński, wieloletni opiekun zbiorów Andrzej Doręda

16.00

Historyczne instrumenty klawiszowe: przechowywanie, konserwacja, renowacja, rekonstrukcja, rola w

kulturze

Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel

Konserwacja, renowacja, restauracja a rekonstrukcja instrumentów zabytkowych

Maciej Szarafiński

Konserwator, rzeczoznawca historycznych fortepianów, fortepianmistrz

Uwarunkowania konserwacji historycznych fortepianów

Andrzej Włodarczyk

Technik budowy fortepianów, restaurator instrumentów historycznych, etyk

Dylematy konserwacji historycznych pianin i fortepianów

Prezentacja odrestaurowanych fortepianów skrzydłowych: Broadwood z 1846 r., Pleyel z 1842 r.,

Walter z 1795 r. (premiera) – kopia instrumentu, którego oryginał znajduje się w Germanisches

Nationalmuseum w Norymberdze, wykonana przez Andrzeja Włodarczyka w 2017 r.

Sławomir Zubrzycki , pianista, klawiolinista

Viola organista – rekonstrukcja całkowita zapomnianego instrumentu

Michał Bruliński

Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego

Szafa – żyrafa – radioodbiornik: kilka uwag o badaniu fenomenu fortepianu w kulturze

Andrzej Kruszewski

Prezes Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów

Działalność Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów

Janusz Starzyk

Stroiciel fortepianów i pianin

Produkcja fortepianów i pianin w PRL

Dr Andrzej Gładysz, o. dr Mieczysław Julian Smierciak

Katedra Instrumentologii Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Pawła II

Metody badań organów opracowane w Katedrze Instrumentologii Instytutu Muzykologii KUL

1. Inwentaryzacja i struktura brzmieniowa, 2. Akustyka

Dyskusja

19.00

Przerwa

20.00

Historyczne instrumenty klawiszowe – w stronę zagadnień wykonawczych

Prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz

Kierownik Katedry Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej im. F.

Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Klawesyn – klawikord – fortepian. Z problematyki repertuaru instrumentów klawiszowych w II połowie

XVIII wieku

Koncert poprzedzony prelekcją

Dr hab. Ewa Mrowca

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Katedra Klawesynu i Muzyki Dawnej

Znaczenie kolekcji klawiszowych instrumentów historycznych dla współczesnej praktyki muzycznej na

przykładzie Germanisches Nationalmuseum (Norymberga), Bény-sur-Mer (Francja) oraz Fenton House

(Londyn). Perspektywa klawesynisty