7. MFFA Animocje: Konkurs filmów dla dzieci (10-12 lat)

Konkurs filmów dla dzieci (10–12 lat/years) (I)
1. „Jonas And The Sea / Jonas i morze”, reż/dir. Marlies Van Der Wel, Holandia/Netherlands, 2015, 11’ 35”

ENG: Jonas and the Sea is an animated short film about a man who casts aside everything in pursuit of his dream. A dream we all share: the quest to find a place we can call home, even if it‘s underwater.

PL: To krótka animacja opowiadająca o człowieku, który odrzucił wszystko, by podążyć za swoimi marzeniami. Marzeniami wspólnymi dla nas wszystkich: znaleźć miejsce, które będzie dla nas domem, nawet jeżeli mieści się pod wodą.

2. „Chika, The Dog in The Ghetto / Czika. Pies w getcie”, reż./dir. Sandra Schießl, Niemcy/Germany, 2016, 16’ 20”

ENG: Chika the dog and the five-year old Mikasch are the heroes of this story which is set in a Jewish ghetto in an unnamed Polish city. The little dog helps Mikasch to develop as a child despite the persecution of the Jews and the threats of the 2nd World War. During World War II it was forbidden for Jews to keep their pets. One day the official orders decreed that Jews have to deliver all dogs. Mikasch refuses to obey this command. His parents help him to find a solution to save Chika. Mikasch‘s father hides the dog outside the ghetto at a non-jewish friends house. Then one day a soldier knocks on the door of the families apartment and delivers a command. The family has to gather with all other Jewish families to be deported. Father, mother and child do not obey, instead they hide in the cellar. Mikasch realizes how important it was to take Chika outside the ghetto. In the small hiding place Chika would have started to bark and that would have revealed the hideout of his family. With the belief to see Chika again one day, Mikasch overcomes the difficult times in the hideout without serious damage. At the (happy)-end Mikasch and Chika actually find each other once again. There is peace.

PL: Pies Czika i pięcioletni Mikasz żyją w żydowskim getcie w nienazwanym polskim mieście. Piesek pomaga chłopcu rozwijać się dziecku pomimo prześladowań Żydów i niebezpieczeństw II Wojny Światowej. W tamtym czasie Żydom nie pozwalano posiadać zwierząt domowych – pewnego dnia ogłoszono rozkaz, który zmuszał ich do oddania wszystkich psów. Mikasz odmawia, a jego rodzice wymyślają sposób na zachowanie zwierzaka: ojciec Mikasza oddaje psa przyjaciołom mieszkającym poza gettem. Po jakimś czasie rodzina otrzymuje nakaz deportacji, ale nie chcąc go wypełnić, chowa się w piwnicy. Mikasz uświadamia sobie, jak to dobrze, że oddali Czikę – w kryjówce jej szczekanie mogłoby ich zdradzić. Mikasz przetrwał zły czas bez szwanku i po wszystkim odnajduję Czikę. Nastał pokój.

3. „Charlie’s Buck Teeth / Charlie i jego królicze zęby”, reż./dir. Esther Lalanne, Xing Yao, Valentin Sabin, Camille Verninas, Chao-Hao Yang, Francja/France, 2016, 6’ 13”

ENG: Charlie, a little boy with ridiculous big teeth, always hides behind his scarf to avoid the teasing from his classmates. But one day, his scarf flies away into the forest, force him to look for it... and also push him to start on a magical journey!

PL: Charlie to chłopiec z niesamowicie wielkimi zębami, który zawsze chowa się za wielkim szalem, żeby uniknąć dokuczania ze strony klasowych kolegów. Ale pewnego dnia wiatr porywa szal do lasu, zmuszając chłopca do rozpoczęcia poszukiwań. Które okażą się początkiem magicznej przygody.

4. „Mor”, reż./dir. Lisa Wu & A. Bowen Welles, Stany Zjednoczone/USA, 2016, 9’ 18”

ENG: A girl and her younger brother are lost deep in the dark woods and afraid to move forward. When they stumble across the Well for Lost Souls, she is presented with a magical solution that promises to help them find their way home.

PL: Dziewczynka i jej młodszy brat zabłądzili w ciemnym lesie i boją się stamtąd ruszyć. W lesie napotykają na Studnię Zagubionych Dusz, gdzie otrzymują obietnicę pomocy w powrocie do domu.

5. „TIS”, reż./dir. Lesueur Chloé, Francja/France, 2016, 9’ 00”

ENG: A still, blank sheet of white paper. A silhouette appears delineated beneath its surface.

Here is our hero, TIS. He struggles and manages to free himself from the sheet of

paper, but his feet remain attached to it. In the distance, he sees a crowd of beings

similar to him. TIS tries to catch up with them but the sheet of paper he is attached to

hinders his movements.

PL: Czysta biała powierzchnia papieru. Pod jej powierzchnią jest jakby ukryty rysunek. To nasz bohater – TIS. Za wszelką cenę próbuje się uwolnić spod papieru, ale nie może oderwać od niego stóp. W oddali zauważa tłum podobnych do niego postaci. TIS chce do nich dołączyć, ale papier, do którego jest przyczepiony, spowalnia jego ruchy.

6. „Hum”, reż./dir. Tom Teller, Stany Zjednoczone/USA, 2016, 8’ 35”

PL: Samotny robot do zmywania naczyń, żyjący na zapleczu restauracji, dowiaduje się, że poza czterema ścianami lokalu istnieje inny świat.

ENG: A lonley washing machine robot who lives at the back of the restaurant finds out that there is a world outside the bistro walls.

7. „Darrel”, reż./dir. Marc Briones Piulachs, Hiszpania/Spain, 2016, 3’ 20”

ENG: Exchange of glances in the metro. How many opportunities have you let slip? Darrel will do everything possible to not let escape this one...

PL: Przypadkowa wymiana spojrzeń w metrze. Ile takich spotkań zlekceważyłeś w całym życiu? Darrel zrobi wszystko, żeby tego akurat nie zignorować.