7. MFFA Animocje: Konkurs międzynarodowy – pokaz II

1. „On The Horizon”, reż./dir. Izabela Bartosik, France, 2016, 9’ 25’’

ENG: A man and a woman are doing up a boat in order to go on a cruise together. This common project brings them together. They are passionate, become very close. Their relationship is sensual and tender. Yet they grow weary after a long period of relentless work, and both their life and the boat go adrift.

PL: Mężczyzna i kobieta robią łódź, aby wyruszyć razem w rejs. Wspólny projekt i pasja sprawiają, że stają się sobie bardzo bliscy. Ich związek jest zmysłowy i delikatny. Jednak po długim okresie nieustającej pracy zmęczenie jest tak duże, że życie i łódź zaczynają dryfować.

2. „In The Distance”, reż./dir. Florian Grolig, Germany, 2015, 7’ 30’’

ENG: It‘s calm and peaceful above the clouds. But in the distance is war, and night by night chaos advances.

PL: Nad chmurami jest cicho i spokojnie, jednak w oddali jest wojna. Każdej nocy chaos rozwija się.

3. „Birdz”, reż./dir. Emilien Davaud, Switzerland, 2016, 11’ 20’’

ENG: People that look and behave like birds, try to survive the cruelness of nature.

PL: Ludzie, którzy wyglądają i zachowują się jak ptaki, starają się przetrwać okrucieństwo natury.

4. „Silent London”, reż./dir. Ivelina Ivanova, Unitet Kingdom, 2017, 2’ 45’’

ENG: An impressionistic take on the essence and importance of nightlife in the context of a contemporary metropolis: the intensity and coldness of the big city versus the liberation, the frivolity and creativity of the clubbing world. An observation-based animated reality of the creative underworld of London in the intense age of the digital, synthetic and abstract.

PL: Impresjonistyczne podejście do istoty i znaczenia życia nocnego w kontekście współczesnej metropolii: intensywności i chłodu wielkiego miasta wobec wyzwolenia, frywolności i kreatywności świata klubów. Stworzona na podstawie obserwacji rzeczywistości animowana opowieść o twórczym podziemiu Londynu w intensywnym wieku cyfryzacji, syntetyczności i abstrakcyjności.

5. „Five Easy Steps How to Find a Soulmate”, reż./dir. Hana Stehlíková Nováková, Czech Republic, 2016, 5’ 03’’

ENG: Guide to a social labyrinth, which shouldn‘t be taken too literally.

PL: Przewodnik po labiryncie społecznych relacji, którego nie trzeba traktować zbyt dosłownie.

6. „Farewell”, reż./dir. Leon Vidmar, Slovenia, 2016, 5’ 51’’

ENG: Lovro is tired and sad. He fills the bathtub with water, looking at droplets dripping from the tap. As one hits the water surface, Lovro is reminded of the day he first went fishing with his grandpa. His thoughts take him to the fish pond, and the bathroom sounds and objects bring back memories of that day. Memory and reality merge into one.

PL: Lovro jest zmęczony i smutny. Napełnia wannę wodą i patrzy na wodę kapiącą z kranu. Gdy kropla uderza w powierzchnię wody, Lovro przypomina sobie o dniu, w którym po raz pierwszy pojechał z dziadkiem na ryby. Wspomnienia zabierają go nad staw i łączą się z rzeczywistością w jedno.

7. „Full House”, reż./dir. Kristjan Holm, Estonia, 2016, 17’

ENG: At the end of a tiring workday, a mailman meets his future spouse.

PL: Pod koniec męczącego dnia pracy listonosz spotyka swojego przyszłą żonę.

8. „Clap! Clap! – Hope feat OY”, reż./dir. Simone Brillarelli, Italy, 2017, 2’ 31’’

ENG: This is a videoclip made for Clap! Clap! - Hope feat OY. The story tells of an old astronaut who is shipwrecked on an unknown planet. He begins to explore it and meet strange animals that push him into the depths of the earth. The more time passes, the more the astronaut realizes the he’s becoming younger and past memories of his childhood comes to his mind with a strong homesickness. When he will be close to losing hope of returning to his planet, two shamans, through a magic ritual, will teach him how to fly without a spaceship.

PL: Historia starego astronauty, który rozbija się na nieznanej planecie. Zaczyna ją badać i spotykać dziwne stworzenia, które wpychają go w głąb Ziemi. Im więcej mija czasu, tym astronauta staje się młodszy, a wspomnienia z dzieciństwa przychodzą do niego z większą nostalgią. Kiedy jest blisko utraty nadziei na powrót na Ziemię, dwóch szamanów odprawia magiczny rytuał. Dzięki niemu astronauta może latać bez statku kosmicznego

9. „Happy End”, reż./dir. Jan Saska, Czech Republic, 2015, 6’ 43’’

ENG: A black comedy about death with a happy ending. A splendid chain of unlikely encounters. Hunters, a tractor driver, a disco boy, and a corpse.

PL: Czarna komedia o śmierci ze szczęśliwym zakończeniem. Wspaniały łańcuch nieprawdopodobnych spotkań. Myśliwy, traktorzysta, dyskotekowicz i trup.

10. „Czarna wołga” / „Black Volga”, reż./dir. Marta Wiktorowicz, Polska, 2015, 3’ 58’’

ENG: During the black and white days a group of neighbours share a conversation that leads to the answer of a dreadful mystery. What happened to the missing child. The conversation grows out of control and the world around the characters is constantly evolving. The story grows and becomes more and more surreal and ridiculous with every passing second. This animation explores the human need to gossip while satirising our reliance on stereotypes that surround us everywhere.

PL: W czarno-białym świecie realiów PRL-u dochodzi do burzliwej rozmowy, podczas której dochodzi do rozwikłania zagadki dotyczącej porwania dziecka przez czarną wołgę. Rozmowa szybko wymyka się spod kontroli i świat wykreowany przez rozmówców zmienia się w zawrotnym tempie. Z sekundy na sekundę groteskowa opowieść przybiera coraz zabawniejszą i zawikłaną formę, w której głównymi bohaterami są postaci wyjęte prosto z legend miejskich. Film ukazuje problem plotki oraz stereotypu.

11. „Red Riding Hood Redux”, reż./dir. Danijel Žeželj, Croatia, 2017, 11’ 53’’

ENG: As the midday sun fries the post-industrial landscape, Little Red Riding Hood is on her way to her grandma’s cottage. She walks off the beaten path and stumbles upon an abandoned factory building. There, in the empty concrete labyrinth, she discovers a black wall covered with a freshly painted graffiti – a large white flower.

PL: Kiedy południowe słońce pali postindustrialny krajobraz, Mały Czerwony Kapturek jest w drodze do domku babci. Idzie wydeptaną w lesie ścieżką i trafia na opuszczony budynek fabryki. Tam, w pustym betonowym labiryncie, odkrywa czarną ścianę pokrytą świeżo namalowanym graffiti - dużym białym kwiatem.