NATURA I KULTURA - antydepresyjne warsztaty G. Pleszyńskiego

Pleszyński jest przekonany o ważnej misji sztuki we współczesnym świecie, zdominowanym przez racjonalne myślenie: „Sztuka, wywodząc się z magii, ma w sobie siłę, która jest w stanie przeciwstawić się dewiacjom i wynaturzeniom cywilizacji technicznej i przywrócić poczucie harmonii z naturą, wszechświatem i drugim człowiekiem” - podkreśla.