Wykład Piotra Piętkowskiego w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły

Rok Rzeki Wisły: "Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku" – wykład Piotra Piętkowskiego

Najstarsze wzmianki źródłowe o rzekach Pomorza Wschodniego są zarazem pierwszymi informacjami historycznymi o ciekach wodnych z terenów dzisiejszej Polski. W znacznej mierze dotyczą one oczywiście Wisły, a swoją metryką sięgają czasów antycznych. W IX w. rejon jej ujścia spenetrował podróżnik Wulfstan działający na zlecenie króla Anglów Alfreda Wielkiego. Również najstarszy Żywot św. Wojciecha przypisywany niegdyś autorstwu Jana Kanapariusza wskazuje na istotną rolę komunikacyjną Wisły. Dopiero jednak w XII w. pojawiają się pierwsze informacja o jej znaczniejszych dopływach jak np. Wda czy Wierzyca. Z innych rzek Pobrzeża Bałtyku nadmieniona jest Łeba, a także przepływająca przez Wrzeszcz - niewielka Strzyża. Porównując ten stan z wiadomościami o rzekach z terenów Pomorza Zachodniego widać znaczącą równicę na niekorzyść Pomorza Wschodniego. Proponowany referat wyjaśni ten stan rzeczy oraz przedstawi perspektywę badań mediewistycznych dla pomorskich cieków wodnych.