ETHNIESY 5: warsztaty ze śpiewu leśnego z Genowefą Lenarcik

Genowefa Lenarcik (ur. 1939 r.)

Pochodzi ze wsi Krobia na Kurpiach, gdzie jako dziewczynka uczyła się śpiewu od swego ojca - Stanisława Brzozowego. Następnie wyszła za mąż i zamieszkała w Słotwinach obok Kazimierza Dolnego, gdzie żyje do dziś.

Jej kariera sceniczna rozpoczęła się niespodziewanie, w roku 2015, kiedy wystąpiła po raz pierwszy na dużej scenie, w ramach Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Do tej pory śpiewała jedynie w domu oraz na nielicznych festynach w rodzinnej wsi. Pewnego razu, słuchając radia trafiła na rozmowę z badaczami folkloru kurpiowskiego, zachwycającymi się nagraniami ze zbiorów PAN, na których uwieczniono śpiew Stanisława Brzozowego. Pani Genowefa, zaskoczona, skontaktowała się z etnomuzykologami - efektem tego spotkania był występ na festiwalu.

Dzięki artystycznej izolacji, w której śpiewaczka pozostawała przez kilkadziesiąt lat, jej śpiew nie został poddany żadnym wpływom, a pieśni, które wykonuje zachowały swój archaiczny, oryginalny charakter.

Genowefa Lenarcik, oprócz niepowtarzalnego repertuaru kurpiowskich pieśni, odziedziczyła także po ojcu wybitny, donośny głos.