UTW AGORA NESTORA - wykład Grzegorza Pleszyńskiego

Grzegorz Pleszyński i jego sztuka antydepresyjna - występ grupy senioralnej prezentującej taniec w kręgu.