Spotkanie autorskie z Grażyną Wojcieszko

Poetce będzie towarzyszył Adam Prucnal (skrzypce), wiersze przeczyta Tadeusz Zwiefka, a spotkanie poprowadzi Stefan Pastuszewski.

Grażyna Wojcieszko

Poetka, autorka tomów poezji: "W oczekiwaniu" (Estrella, 2000), "Karuzela" (Księgarnia Akademicka, 2005), "Les abattoirs de Bruxelles" (Kaięgarnia Akademicka, 2008), "Sen o Tramwaju" (Księgarnia Akademicka, 2012).

Tomik "Les abattoirs de Bruxelles" został zakwalifikowany do II etapu nagrody poetyckiej SILESIUS 2008.

Adam Prucnal

Polski muzyk, kompozytor, producent muzyczny, instrumentalista grający między innymi z zespołami Ziyo, Brathanki oraz Krakowskie Przedmieście.

Tadeusz Zwiefka

Znany polski dziennikarz i polityk, od 2004 roku poseł do Parlamentu Europejskiego.