Placówki

Galeria Wspólna

Pragniemy oddać tu pola do działań plastykom ze Związku Polskich Artystów Plastyków – i nie tylko, literatom ze Związku Literatów Polskich – i nie tylko, pisarzom ze Stowarzyszenia Pisarzy – i nie tylko… Koniec tułaczego życia rzeczonych wspólnot...

PRACOWNIA PLASTYKI I FOTOGRAFII "GALERIA WSPÓLNA"

Bożena Januszewska - kierownik/koordynator pracowni

Kom. +48 883 366 095

tel. 52 322 14 47

ul. Batorego 1/3 85-104 Bydgoszcz

Od 26 kwietnia, na pierwszym piętrze przy ul. Batorego zaczęła działać Galeria „Wspólna”.

Nazwa WSPÓLNA wydała nam się ciepłą i bezpretensjonalną, przy czym adekwatną do jej konstrukcji i zamierzeń programowych. Otóż, pragniemy w tym miejscu oddać pola do działań plastykom ze Związku Polskich Artystów Plastyków – i nie tylko, literatom ze Związku Literatów Polskich – i nie tylko, pisarzom ze Stowarzyszenia Pisarzy – i nie tylko… Tułacze życie rzeczonych wspólnot (mamy nadzieję) zakończyło się. Przyszła nadzieja na nowe.

Potrzeba integracji środowisk twórczych w naszym mieście sygnalizowana "półgębkiem" już kilkanaście lat temu, teraz poparta wreszcie wolą konkretnych działań, z bagażem pełnym pozytywnego pokongresowego fermentu, być może w jakimś stopniu będzie zrealizowana. Czujemy się gospodarzami tego miejsca i zapraszamy do współpracy również wszystkich artystów "niezrzeszonych" - podkreśla Bożena Januszewska.

***

W każdy piątek

W godz. 15.00-17.00 w Galerii Wspólnej odbywają się "Piątki w pracowni" , warsztaty plastyczne połączone z otwartymi konsultacjami - bez ograniczenia wieku.

Powrót