Wojtek Lichawski - Obserwator świata... [21.01.2017]